Cipriano Sabino Joaquim

Carlos Dos Santos

Anita I. Alves

Hoe verging het onze drie kandidaat studenten in 2018?

Reach Out zamelde met de fietsexpeditie naar de Noordkaap voldoende fondsen in om de drie geselecteerde kandidaat-studenten, met name Cipriano, Carlos en Anita, te laten studeren aan een hogeschool. Carlos en Anita slaagden echter niet voor het ingangsexamen. Cipriano behaalde 65 procent, maar hij werd evenmin aangenomen omdat de school maar 30 vrije plaatsen had, terwijl er een veelvoud aan kandidaten was. Cipriano was niet bij de 30 besten.

Waar liep het mis?

Onze kandidaten maakten duidelijk geen kans van slagen aan een Guineese hogeschool. Dit toont ten eerste aan dat het secundair onderwijs op de Bijagos archipel ondermaats is en dat een intiatief zoals Reach Out hoognodig is. De enige middelbare school op het eiland Bubaque is te klein voor het aantal scholieren dat er les volgt. Daarom besliste de school om met twee 'shiften' te werken: een ochtend- en een namiddagshift. Dit impliceert dat scholieren op Bubaque maar halftijds onderwijs genieten, terwijl hun concurrenten op het vasteland voltijds onderwijs krijgen.

Ten tweede toont dit aan dat we te optimistisch geweest zijn over de slaagkansen van onze studenten. Ze moeten beter voorbereid worden op het ingangsexamen. Dit is wat we in 2018-19 aanbieden aan Cipriano.

Cipriano kon toch beginnen!

N'dao Mamadou, No Pega Mons plaatselijke zaakgelastigde, slaagde erin om Cipriano in te schrijven aan een speciale school in Bissau, de hoofdstad van Guinee Bissau. Daar wordt hij voorbereid op het ingangsexamen aan de hogeschool. Met deze bijkomende opleiding verkrijgt Cipriano alvast een diploma leraar Portugees. Hopelijk kan hij volgend academiejaar ook starten met de opleiding tot leraar aan de hogeschool.