Solidariteit

Je kunt op verschillende manieren bijdragen tot ons studentenprogramma voor Bubaque:  Niet alleen via financiële steun, maar ook door materiaal of diensten ter beschikking te stellen of door communicatiepartner te worden.

HOE KAN JE FINANCIEEL BIJDRAGEN?

Schenkers van periodieke giften en kilometersponsors ontvangen elk jaar de financiële en operationele rapporten van Reach Out vzw.

Eenmalige donateurs die €100 of meer schenken ontvangen het financieel en operationeel rapport van het lopend boekjaar.