Periodieke giften

Periodieke donateurs engageren zich om maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag te schenken aan Reach Out. Dit type giften zijn erg belangrijk omdat ze ons een bepaalde mate van inkomenszekerheid geven en ons in staat stellen de vaste kosten te financieren. Bovendien onderbouwen ze de stabiliteit van het studentenprogramma. Ze laten Reach Out toe nieuwe studenten te aanvaarden, ook in jaren waar het, om welke reden ook, minder goed zou lopen met de fiets-fundraisingcampagne van 60-65.

Maandelijkse periodieke gift

Jaarlijkse periodieke gift