Studentenblog

Op deze blog zullen — bij gratie van Internet — de studenten die gesteund worden door Reach Out korte voortgangsrapportjes schrijven over hun studies, problemen waarmee ze te maken krijgen, enz. Als dit lukt, kunnen sponsors communiceren met de studenten, hen aanmoedigen of reageren op hun hulpverzoeken.

Deze blog beoogt een persoonlijke band te creëren tussen sponsors en studenten. We hopen er dit najaar mee te beginnen, van zodra het academisch jaar aanvangt. Op voorwaarde natuurlijk dat de studenten op school over een behoorlijke internetverbinding kunnen beschikken.