Kilometersponsoring

Kilometersponsors engageren zich om per gefietste kilometer een bepaald bedrag te schenken. Hun voorwaardelijk engagement wordt opgenomen in een ‘km-sponsors’ tabel. Op 31 augustus wordt de kilometersponsoring afgesloten en ontvangen zij een verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken. Volgens Google Maps bedraagt de enkele rit Antwerpen – Noordkaap over EuroVelo fietspaden via Amsterdam, Kopenhagen, Oslo, Alesund en de Noorse fjorden 4000 km.

Voorbeeld uitgaande van 4000 gefietste kilometers:

Euro/km Gift 4000 km
0,01 €40
0,05 €200
0,10 €400In welke taal wilt u graag gecontacteerd worden?


Euro/km?[recaptcha]