Kilometersponsoring

Kilometersponsors engageren zich om per gefietste kilometer een bepaald bedrag te schenken. Hun voorwaardelijk engagement wordt opgenomen in een ‘km-sponsors’ tabel. De gefietste kilometers worden geregistreerd met de Strava app.

 

Op 31 augustus wordt de kilometersponsoring afgesloten en ontvangen sponsors een verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken.

 

Voor de tocht door Engeland, Ierland en Schotland kan het totaal aantal kilometers moeilijk ingeschat worden, omdat de route niet vastligt en de geplande fiets- en human-interest videoverslagen veel tijd in beslag zullen nemen. Daardoor zal de teller vrijwel zeker onder de 5.000 km blijven van de tocht naar Noordkaap vorig jaar. Moest hij er toch boven gaan, worden kilometers boven de 5.000 niet aangerekend.

Voorbeeld uitgaande van 4000 gefietste kilometers:

Euro/km Gift 4000 km
0,01 €40
0,05 €200
0,10 €400In welke taal wilt u graag gecontacteerd worden?


Euro/km?[recaptcha]