SOLIDARITEIT

Wegens de reisbeperkingen omwille van het coronavirus onderneemt Reach Out vzw in 2020 – indien toegelaten – een fundraising in eigen land voor een Belgisch goed doel: Straatverplegers vzw/Infirmiers de rue asbl. Eva is van plan al fundraisend te voet rond België te stappen.

Dit betekent dat we in 2020 gelijktijdig twee projecten ondersteunen.

Nieuwe regeling voor donateurs

  • Alle eenmalige giften die we na deze nieuwsbrief ontvangen zijn voor Straatverplegers totdat deze tijdelijke steuncampagne wordt afgesloten.
  • Voor eerdere periodieke donateurs wijzigt er niets omdat Cipriano’s kosten blijven doorlopen totdat hij zijn lerarendiploma op zak heeft. Uiteraard kunnen we, op uitdrukkelijk verzoek van donateurs, hun giften omleiden naar Straatverplegers zolang we dit goed doel ondersteunen.

Fiscaal aftrekbare giften via Straatverplegers*

Nieuwe periodieke donateurs en eenmalige schenkingen worden best rechtstreeks overgemaakt op rekeningnummer IBAN: BE91 0014 6955 7676 – BIC: GEBABEBB van Infirmiers de rue asbl / Straatverplegers vzw met de mededeling: ‘Gift staptocht Eva‘. Zo kan Straatverplegers voor Reach Out vzw in het oog houden of we ons actiestreefdoel van 3.500 euro bereiken. Dit bedrag volstaat om de rugzakjes van straatverplegers gedurende één jaar gevuld te houden.
Je kunt Straatverplegers ook steunen via hun online betaalplatform, met dezelfde mededeling ‘Gift staptocht Eva’

(*) Straatverplegers is sinds 2008 gemachtigd fiscale attesten uit te reiken voor giften van minstens 40€ op jaarbasis. Momenteel loopt de procedure voor de verlenging van die machtiging voor een nieuwe periode van 6 jaar, vanaf 1 januari 2020. Straatverplegers hoopt hierover snel de bevestiging te krijgen vanwege de FOD Financiën en ons daarover te kunnen informeren.

Giften <40 euro en kilometersponsoring kunnen als vanouds ook via betaalplatform Reach Out vzw

HOE KUN JE HELPEN MET MATERIAALSPONSORING?

Welke materialen/diensten zijn er nodig?

Gedurende de fundraising tochten tracht Eva te leven van een budget van 20€/dag. U kunt haar helpen met een gratis maaltijd, een gratis kampeerplaats of iedere andere dienst die zij onderweg zou kunnen nodig hebben, zoals een haarknipbeurt, herstelling van materiaal, en zo meer...

Wat krijgen materiaalsponsors van ons terug?

Wie Eva gratis materiaal ter beschikking stelt, krijgt een gepersonaliseerd digitaal 'Supporter van Reach Out vzw' portret dat we desgewenst op de sponsorsblog plaatsen.